Μεταφράσεις Βουλγαρικών - Преводи и легализация.

 Μεταφράσεις Βουλγαρικών


Επίσημες Μεταφράσεις Βουλγαρικών Σύμφωνα
με τον Κώδικα Δικηγόρων άρθρο 36
 • Πιστοποιητικά γέννησης, γάμου, θανάτου κλπ. 
 • Νομικά έγγραφα 
 • Δικαστικές αποφάσεις 
 • Ιατρικές γνωματεύσεις και εκθέσεις νοσηλείας 
 • Πτυχία, Απολυτήρια όλων των ειδών 
 • Βεβαιώσεις Σπουδών 
 • Υπεύθυνες δηλώσεις 
 • Πληρεξούσια 
 • Όλων των ειδών Πιστοποιητικά


     Преводи и легализация

 • Превод на удостоверение за семейно положение 
 • Превод на диплома за висше образование 
 • Превод на удостоверение за раждане 
 • Превод и легализация на частни и официални документи 
 • Подготовка и превод на документи за учредяване на търговско дружество и вписване на дружеството в Търговски регистър към Агенция по вписванията 
 • извършване на бързи и качествени писмени преводи на всякакъв вид документация, книги и др.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Недвижими имоти град Патра - Гърция