Αναρτήσεις

Μεταφράσεις Βουλγαρικών - Преводи и легализация.

Εικόνα
  Μεταφράσεις Βουλγαρικών Επίσημες Μεταφράσεις Βουλγαρικών Σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων άρθρο 36 Πιστοποιητικά γέννησης, γάμου, θανάτου κλπ.  Νομικά έγγραφα  Δικαστικές αποφάσεις  Ιατρικές γνωματεύσεις και εκθέσεις νοσηλείας  Πτυχία, Απολυτήρια όλων των ειδών  Βεβαιώσεις Σπουδών  Υπεύθυνες δηλώσεις  Πληρεξούσια  Όλων των ειδών Πιστοποιητικά      Преводи и легализация Превод на удостоверение за семейно положение  Превод на диплома за висше образование  Превод на удостоверение за раждане  Превод и легализация на частни и официални документи  Подготовка и превод на документи за учредяване на търговско дружество и вписване на дружеството в Търговски регистър към Агенция по вписванията  извършване на бързи и качествени писмени преводи на всякакъв вид документация, книги и др.

Недвижими имоти град Патра - Гърция

Εικόνα
  Адвокатска Кантора Derekislaw. Правно съдействие в областта на недвижимите имоти. Адвокатска кантора „Дерекис“, която се намира в град Патра, Гърция, предлага пълно правно обслужване в областта на недвижимите имоти. При покупко-продажбите следва да се прегледа цялата история на имота, както и да се направи справка относно вписани вещноправни тежести в Имотния регистър и Кадастралните регистри.  Нашата адвокатска кантора   ще ви консултира и ще вземем заедно най-добрите решения по време на целия процес на покупко-продажбата на вашия имот. От изготвянето и подписването на предварителния договор до изповядване на сделката с нотариален акт. За контакти  :  0030-2610275324 0030-6938869110 email: derekislaw@gmail.com Филопименос 55, Патра, Гърция 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ

Εικόνα
Δικηγόροι :  Βασιλική Ντερέκη  6938-869110 Πέτρος Ντερέκης    6938-458898 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΑ Φιλοποίμενος 55, 3ος όροφος τηλ. 2610-275324 email : derekislaw@gmail.com